Senųjų neveikiančių kapinių priežiūra

Viena opiausių istorinio Klaipėdos krašto senųjų neveikiančių kapinių kamavusių problemų, kurios, deja, tebėra aktualios ir šiandien, yra jų priežiūra. Nors dauguma tokių kapinių tuoj po Nepriklausomybės buvo įrašytos į kultūros paveldo registrą, tačiau tai nedaug pakeitė jų būklę ir
neišsprendė jų priežiūros klausimų. Dauguma šio krašto senųjų kapinių ir toliau liko apleistos, niokojamos arba tapo sunkia įžengiamos dėl suvešėjusios ir sulaukėjusios augmenijos, želdynų. Plačiau… (Šaltinis: Šilutės Hugo Šojaus muziejaus informacija)