Ramoniškės kapinių šventė vyks
(Ramučių parapija)

Rugpjūčio 26 d. (sekm.) 14.00 val.
(pamaldos bažnyčioje nevyks)