Biblijos skaitymo draugija išsirinko naują pirmininkę

Nuotraukoje: Eliza Sivec

Vasario 23 dieną Lietuvos Biblijos skaitymo draugijos (LBSD) tarybos pirmininke buvo išrinkta Vilniaus ev. liuteronų parapijos narė bei parapijos Biblijos studijų grupelės dalyvė Eliza Sivec. Prieš tai draugijos pirmininku  buvo “Lietuvos evangelikų kelio” redaktorius Kęstutis Pulokas.

Biblijos skaitymo draugija yra tarptautinė- tarpkonfesinė organizacija, kuri kiekvienais metais sudaro Biblijos skaitymo planus visiems metams, organizuoja krikščioniškas stovyklas. Pagrindinis organizacijos tikslas – skatinti nuolatinį Biblijos, kaip pagrindinio krikščioniško tikėjimo šaltinio, skaitymą ir gilesnį pažinimą.