Senoji Šilutės turgaus aikštė. I d.

Darius BARASA

 

Nuotraukoje: Šilutės turgus XXa. pradžioje. (“šilainės sodas”)

Iki pat Antrojo pasaulinio karo ryškiausias Šilutės miesto reprezentacinis elementas buvo čia vykę savaitiniai turgūs ir prekymečiai. Tiek 1748 m. išleistame A.Lucano Prūsijos miestų aprašyme, tiek 1911 m. žinyne apie Gumbinės apygardą, Šilutė pirmiausiai minima kaip svarbus regionui prekybinis centras bei turgavietė. skaityti toliau…

silaine.lt