Nauji liuteronų Bažnyčios dvasininkai

Nuotraukoje: Andrius Stakelis

Teologijos bakalauras Andrius Stakelis balandžio 19d. (šešt.) Plikių evangelikų liuteronų bažnyčioje bus įšventintas diakono tarnystei.

Pamaldų pradžia 11,00 val.

Nuotraukoje: Romualdas Liachavičius

LELB Konsistorijos sprendimu, š.m. kovo 15 d. (šeštadienį) Romualdas Liachavičius bus įvestas tarnauti pilnateisiu kunigu liuteronų Bažnyčioje. Po šių pamaldų, Romualdas dirbs Klaipėdos parapijos antruoju kunigu (kunigu vikaru).

Pamaldos vyks Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje. Pamaldų pradžia 16,00 val.