Krikštas

Sekmadienio pamaldose pakrikštytas Pijus Karpušenko (g. 2007 m. spalį)