Jaunimo pamaldos Kėdainiuose

kun. Arvydas MALINAUSKAS

Gegužės 18 d. (Šv. Trejybės sekmadienį) Kėdainių evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios jaunimo pamaldos, į kurias susirinko apie 60-70 dalyvių (iš Kretingos, Žemaičių Naumiesčio, Tauragės, Jurbarko, Kauno, Vilniaus ir Kėdainių).

Jauniausiam pamaldų dalyviui – pusantrų metų, vyriausiai dalyvei – 80. Pamaldose kelias giesmes atliko Žemaičių Naumiesčio jaunimas, po pamaldų įvyko Josvainių (Kedainių raj.) jaunimo grupės, kuriai vadovauja mūsų, o taip pat ir dviejų R. katalikų parapijų vargonininkė A. Giedrienė, koncertas. Po koncerto – vaišės ir ekskursija po Kėdainių senamiestį (žinoma, ir bendravimas). Tiek per pamaldas, tiek ir po jų jautėsi labai gera dvasia (žinoma, tai mano asmeninė ir subjektyvi nuomonė, įdomu būtų sužinoti, kaip jautėsi kiti dalyviai). Kartu su vilniečiais buvo atvykęs ir diakonas Ričardas Dokšas. Jurbarko parapijos atstovas mūsų parapijai padovanojo medinį kryželį, tokį pat, koks yra jo bažnyčios altoriuje.