“Šilutės Sandoros” rėmėjai iš Johanitų ordino – Šilutėje

 

Nuotraukoje “Šilutės Sandoros” darbuotojai sutinka Johanitų ordino atstovus

Astra KUNDROTAITĖ

Gegužės 18 – 21 dienomis „Šilutės Sandoroje“ svečiavosi grupė iš Berlyno, atstovavusių Johanitų ordino Branderburgo srities grandį (vok. Brandenburgische ProvinzialGenossenschaft des Johanniterordens). Ši organizacija nuo 1996 metų teikia piniginę paramą „Šilutės Sandoros“ globojamų vaikų maitinimui. Rėmėjai aplanko „Sandorą“ kiekvienų metų pavasarį ir rudenį.

Šiam projektui ilgus metus vadovavo Ponas Ulrich von Bismarck. Nuo šių metų toliau šį projektą tęsti perdavė šios organizacijos nariui Ponui Tido von Brederlow. Vizito metu svečiai aplankė keletą „Šilutės Sandoros“ remiamų šeimų, grožėjosi mūsų kraštu, lankėsi Ventėje, Klaipėdoje ir Nidoje.

Atsisveikinimo vakarą „Šilutės Sandoros“ globojami vaikai pagiedojo keletą išmoktų giesmių ir pasveikino svečius pačių surinktomis lauko gėlių puokštėmis. „Šilutės Sandoros“ pirmininkė Astrita Liepienė padėkojo už ilgametį rūpestį ir įteikė padėkos raštą Ulrich von Bismarckui bei pasveikino naująjį vadovą Tido von Brederlow palinkėjo sveikatos, stiprybės ir Dievo palaimos naujose pareigose.