2008 m. konfirmacijos šventė Šilutėje

Birželio 8 d. Šilutėje įvyko konfirmacijos šventė. Šiemet įžegnota 10 jaunuolių. Metų bėgyje šiai šventei konfirmantus katekizmo mokė teologas Gediminas Kleinas. Konfirmavo kunigai Remigijus Šemeklis ir Reinholdas Moras. Konfirmacijos šventės pamokslą, kaip gerbiamas ir Šilutėje visada laukiamas svečias, sakė kunigas iš Klaipėdos – Reinholdas Moras