Tarpbažnytinis susitikimas Vilniuje

Nuotraukoje: Vladimiras Meyersonas ir vysk. Mindaugas Sabutis

Liepos 10 d. Vilniuje įvyko susitikimas, kuriame vyskupas Hans-Jörg Voigt (SELK, Vokietija) kartu su Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vysk. Mindaugu Sabučiu bei Savarankiškos Baltarusijos evangelikų liuteronų Bažnyčios prezidentu Vladimiru Meyersonu aptarė glaudesnio bendradarbiavimo su baltarusiais galimybes, bei konkrečiai – vieno ilgą laiką tarnaujančio bažnyčioje diakono įšventinimo į kunigus detales.

selk.de