Kun. R. Moro kunigavimo ir santuokos jubiliejus

 Balandžio mėnesį šventinėse pamaldose Irma Morienė ir kun. Rencholdas Moras paminėjo 25 metų  santuokos jubiliejų.  Pamaldų metu Irma ir Reincholdas atnaujino ankščiau duotus įžadus vienas kitam.

Sekmadienį, kunigas R. Moras paminėjo dar vieną jubiliejų – 25 metų kunigavimo sukaktį.

Nuotraukoje:

Pirma eilė:  Robertas Moras, Irma Morienė, kun. Reincholdas Moras, Renata Moraitė.
Antra eilė: Vysk. Mindaugas Sabutis, kun. Saulius Varanavičius, kun. Ridas Tamulis, kun. Remigijus Šemeklis.