Pučiamųjų seminaras Vanaguose


Irena TUMELIONYTĖ
LEBMS pučiamųjų orkestrų koordinatorė
Klaipėdos parapijos vargonininkė

2008 m. liepos 1 – 6 dienomis į Vanagų stovyklą susirinko didelis būrys jaunimo. Čia buvo mokomasi apie krikštą, atleidimą ir Šventąją Vakarienę. Pamokėles vedė kun. Ridas Tamulis, kun. Remigijus Šemeklis, kun. Liudas Miliauskas. Vaikai galėjo džiaugtis koncertais, laisvalaikiu ir sportu. Šiemet Vanagų stovykla šiek tiek skyrėsi nuo ankstesnių. Visomis šių metų stovyklos dienomis skambėjo pučiamųjų instrumentų muzika. Kartu vyko ir pučiamųjų instrumentų orkestrų (PIO) seminaras.


Į šį neeilinį seminarą susirinko  45 suaugę ir vaikai nešini dideliais ir mažais instrumentais. Dalyvavo Šilutės, Plikių, Dovilų, Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijų orkestrai bei orkestras iš Marijampolėje įsikūrusios bažnyčios “Krikščioniška misija – Aušra”.  Užsiėmimus vedė svečias iš Vokietijos Saksonijos krašto, orkestrų misionierius Andreas Altmann. Jis kantriai, su dideliu užsidegimu mokė teisingos grojimo technikos ir seminaristus ruošė baigiamajam koncertui.

Dieną pradėjome rytinėmis pamaldėlėmis, kurių pradžioje džiaugsmingus kūrinius grojo orkestrai iš Marijampolės bažnyčios “Krikščioniška misija – Aušra” ir Klaipėdos ev. liut. parapijos orkestras.  Jau po pirmos paskaitos kibome į darbus. Kun. Liudo Miliausko nupirktose palapinėse rytais galėjome mokintis groti atskirais balsais.

Šiemet turėjome neįprastai didelį pradedančiųjų muzikantų būrį. Pirmus garsus savo gyvenime pučiamaisiais instrumentais pūtė net 17 vaikų. Šiuos būsimus muzikantus grojimo pagrindų mokė Šilutės ev. liut. parapijos orkestro vadovas Gražvydas Raila.

            Liepos 5 dieną (šeštadienį) surengėme koncertą, po kurio visi dalyviai gavo seminaro dalyvio pažymėjimus. Sekmadienį jungtinis orkestras savo muzika puošė Vanagų  stovyklos uždarymo pamaldas.

            Šiam seminarui buvo parengtos dvi  knygos: C ir B tonacijos instrumentuotėms. Knygose yra 81 kūrinys. Knygelės, tikimės, palengvins jungtinio pučiamųjų instrumentų orkestro pasiruošimą svarbiausioms šventėms. Daugiau orkestrantų į jungtinį orkestrą galės įsijunti giesmių šventėse, giesmių giesmelėse, seminaruose, bažnytinėse šventėse ir kituose šventiniuose renginiuose. 

Už paramą suteiktą rengiant ir išleidžiant šias knygas, dėkojame Vokietijos Saksonijos krašto orkestrų misionieriškai organizacijai. Kun. Liudui Miliauskui – už įdomią idėją sujungti jaunimo stovyklą ir PIO seminarą į vieną renginį, kuri, manau, labai pasiteisino. Jaunimas turėjo progą išgirsti gyvai grojant pučiamųjų instrumentais. Gal metų bėgyje iš klausytojų tarpo atsiras norinčių išmokti groti šiuo nuostabiu instrumentu.