E. Dreyszas ir E. Mockienei – 70

Nuotraukoje: Erika Mockienė, kun. Liudvikas Fetingis (centre) bei Šilutės parapijos choristai.

Edita VAŠKAITYTĖ

2008 metų gruodį garbaus 70 metų jubiliejaus sulaukė Šilutės evangelikų liuteronų parapijos misionierė Erna Dreyszas ir ištikima bei nepailstanti parapijietė Erika Mockienė. Šių moterų darbas parapijoje negalėjo likti nepastebėtas. Ilgus metus Erna ir Erika ištikimai dirba Šilutės parapijoje.

Nuotraukoje: (iš dešinės) Erna Dreyszas, kun. J. Liorančas ir Šilutės parapijos pirmininkė R. Vaškaitienė.

Misionierė Erna Dreyszas aktyviai bendrauja su iš Vokietijos atykstančiais turistais, pasakoja jiems apie Šilutės Martyno Liuterio bažnyčios istoriją, freskas, veda ekskursijas. Moteris skelbia Dievo Žodį sekmadieninę mokyklą lankantiems vaikams.

Parapijietė Erika Mockienė yra nepakeičiama Šilutės parapijoje – ji platina krikščionišką spaudą, literatūrą, aktyviai domisi parapijos istorija, taip pat veda pažintines ekskursijas bažnyčioje, pasakoja apie bažnyčios freskas.

Abi šios moterys gruodį sulaukė 70 metų jubiliejaus. Šilutės parapijiečiai dėkojo ir sveikino moteris už ilgametį darbą parapijoje.