Savo paklydėliams Šilutė nupirko krikščionišką globą

Aldona ALEKSĖJŪNIENĖ

(lrytas.lt)

 Nuotraukoje: Vyžių parapijos namuose kuriasi reabilitacijos centras. (lrytas.lt)

Nors pats viduržiemis, bet valdišką nakties prieglaudą benamiams policijos blaivyklos kamerose Šilutė uždarė. Ir ne todėl, kad pritrūko vargetoms atjautos, o kad pakeitė ją žmogiškesne ir reikalingesne – socialine globa ir reabilitacija. Ir truks ji ne vieną žiemą, bet ištisus pusantrų metų. Plačiau…