Šilutės parapijoje viešėjo svečiai iš Rostoko

Nuotraukoje: svečiai iš Vokietijos (Rostock) Gehlsdorf parapijos.

Verbų sekmadienį Šilutės parapijos pamaldose dalyvavo svečiai iš Vokietijos miesto Rostoko (Rostock) Gehlsdorfo parapijos. Rostokiečiai Šilutės parapiją ir Šilutės “Sandorą” lanko jau eilę metų prieš didžiąsias bažnytines šventes. Tarp Rostoko ir Šilutės parapijų užsimezgę tvirti ir šilti ryšiai, dauguma parapijiečių bendrauja vieni su kitais, susirašinėja. Už šiuos tvirtus ryšius reikia dėkoti ponui Franz Lausch, kuris rūpinasi bendravimu tarp parapijų, ieško aukotojų.

Porą kartų Rostoke viešėjo Šilutės parapijiečiai, Šilutės “Sandoros” darbuotojos, Rostoke taip pat koncertavo parapijos pučiamųjų orkestras bei merginų ansamblis.

Rostokiečiai remia Šilutės parapiją labdara, vaikams atveža saldumynų.

Verbų sekmadienį pamaldų metu rostokiečiai negailėjo šiltų žodžių šilutiškiams, džiaugėsi aplankę gražiausias Klaipėdos krašto vietas. Naujasis Rostoko parapijos kunigas Martin Kühn savo kalbos pabaigoje linkėjo, jog jokios ekonominės krizės neužgožtų bendravimo tarp parapijų.