Giesmių šventė

Nuotraukoje: “Giesmių šventė” 2006 m. Šilutės ev.-liut. bažnyčioje

Birželio 6 d. (šeštadienį) 15 val. Juodkrantėje, Liudviko Rėzos kultūros centro vasaros estradoje  vyks GIESMIŲ ŠVENTĖ – 2009, kurioje dalyvaus Lietuvos ev. liuteronų, ev. Reformatų, Latvijos Ikškilės miesto ev. Liuteronų choras, Klaipėdos vokiečių bendrijos, bei 3  miesto Romos Katalikų Bažnyčios parapijų chorai, ansambliai ir pučiamųjų instrumentų orkestrai. Šventėje dalyvaus ir Šilutės parapijos mišrus choras (vad. Valteris Matulis). Plačiau…