Konfirmacijos pamaldos

 

Nuotraukoje: 2009 metų konfirmantai su kunigu Ridu Tamuliu ir mokytoju Gediminu Kleinu.

Birželio 7 d. (sekmadienį) Šilutės evangelikų liuteronų parapijoje vyko konfirmacijos pamaldos. Buvo konfirmuota 16 jaunų žmonių. Pamaldų metu giedojo parapijos mišrus choras (vad. Valteris Matulis), grojo parapijos pučiamųjų instrumentų ansamblis (vad. Gražvydas Raila). Pamaldas vedė kunigas Ridas Tamulis. Nuotraukas iš šventinių konfirmacijos pamaldų rasita čia