Pučiamųjų instrumentų seminaras Šilutėje

Irena TUMELIONYTĖ

2009 m. birželio 23 – 28 dienomis Šilutėje vyko pučiamųjų instrumentų seminaras į kurį suvažiavo 35 muzikantai iš visos Lietuvos. Seminarui vadovavo Gražvydas Raila (Šilutės orkestro vadovas), seminarą organizavo, parengė programą (sąsiuvinį) PIO koordinatorė Irena Tumelionytė.  Darbas vyko labai intensyviai. Repetavome 3 valandas ryte ir trys valandas po pietų. Turėjome nemažą grupelę pradedančiųjų, su kuriais išmokome 3 kūrinėlius. Su jais pagelbėjo dirbti iš Marijampolės krikščioniškos misijos “Aušra” pastorius Mindaugas Biveinis ir Irena Tumelionytė.

Laisvalaikiu žaidėme įvairius žaidimus, sportavome, turėjome pažintinę ekskursiją su Šilutės miesteliu.

Šeštadienį prie mūsų prisijungė dar 17 muzikantų, kurie atvyko iš Vokietijos Beverstedt miesto parapijos, orkestro vadovė Carola Sasse, kelionės iniciatorius,  organizatorius ir finansiškai pagelbėjęs seminaro organizavimui Martin Bensen.

Sekmadienį visi 52 seminaro dalyviai grojome pamaldose. Juose prisistatė pagrodami kelis kūrinėlius mūsų svečiai iš Bevertedt. Pamaldas vedė svečias iš Vokietijos kun. Volker Thiedemann ir  kun. Liudas Miliauskas. Po pamaldų džiuginome parapijiečius per savaitę paruošta koncertine programa. Koncertą pradėjo įspūdingo didžio ir garso instrumentas “alpių ragas”, kuris įnešė ypatinga koncerto dvasią. Koncerte grojome 9 kūrinius: Hendelio variacijas pagal temą “vandens muzika”, Jochen Rieder “Tau teesie garbė”, Johannes Nitsch “Jėzau, aš galiu ateiti pas Tave toks koks esu”, Johann Crüger “Dėkokit nuoširdžiai”…. Taip pat dar trys kūrinėlius pagrojome kartu su mažaisiais muzikantais. Po koncerto tradiciškai kiekvienas seminaro dalyvis gavo po pažymėjimą, o vadovai ir svečiai gavo po dovanėlę. Labai dėkojame Šilutės parapijai, kad mus taip šiltai priėmė ir leido naudoti seminaro tikslais bažnyčią, kurioje vyko pagrindinės repeticijos, ir klebonijoje esančiomis patalpomis, ten mes miegojome ir vyko repeticijos pradedantiesiems.

Jau sekančią dieną po seminaro Klaipėdos ev. liut. parapijos orkestras tęsė muzikavimą dalyvaudami kartu su orkestru iš Vokietijos koncertinėse kelionėse: Klaipėdoje, Nidoje ir Vanaguose. Svečiai buvo sužavėti Lietuvių draugiškumu, nuoširdumu ir priėmimu.

 

Seminaro nuotraukų albumas

 

 

„Esame dėkingi už šį pučiamųjų instrumentų seminarą. Taip pat už kantrius ir nuoširdžius vadovus, kurie sugebėjo profesionaliai atskleisti grojimo paslaptis. Buvo smagu susitikti su ankstesniuose seminaruose dalyvavusiais žmonėmis ir kartu ne tik muzikuoti, bet ir smagiai praleisti laiką. Seminaras itin gerai suorganizuotas, buvo surastas „aukso vidurys”: repeticijos – jos neprailgo (gražūs kūriniai, įdomus jų atlikimas), laisvalaikis (žaidimai, bendravimas), maitinimas (įvairūs ir skanūs patiekalai, šiltas valgyklos darbuotojų aptarnavimas). Džiaugėmės palaikoma drausme ir tvarka seminaro metu. Šis praleistas laikas – tai padrąsinimas mokytis toliau ir laukti naujų susitikimų.”

Marijampolės kolektyvas