Adventiniai renginiai


  • Gruodžio 11 d. (penktadienį) Šilutės Naujųjų Apaštalų bažnyčioje turėjusi vykti sakralinių giesmių šventė “Teskamba giesmės” dėl gripo epidemijos atidema. Planuojama, kad šventė įvyks po savaitės.
  • Gruodžio 12 d. (šeštadienį) Agluonėnų kultūros namuose vyks adventinė popietė. Pradžia 11 val.
  • Gruodžio 18d. (penktadienį), Degučių mokykloje organizuojama jaunimo vakaronė. Kviečiamas aplinkinių parapijų jaunimas kartu praleisti popietę. Pradžia 13 val.
  •  Gruodžio 20 d. (sekmadienį) Šilalės evangelikų liuteronų bažnyčioje vyks adventinės pamaldėlės jaunimui. Bus giedamos giesmės iš jaunimo giesmyno, rodomi vaidinimai, po pamaldų – jaunimas kviečiamas pabendravimui prie vaišių stalo. Vaisės suneštinės. Pradžia 10 val.