Vaikų Kalėdos “Šilutės Sandoroje”


Gruodžio 17 dieną „Šilutės Sandoros“ namuose vyko kalėdinė šventė vaikams. „Sandoros“ vadovė Astrida Liepienė sveikino vaikus ir svečius, susirinkusius švęsti artėjančios Jėzaus gimimo dienos. Nuoširdžiai visiems linkėjo meilės ir gerumo.

Šventėje dalyvavo 26 vaikai, kunigas Remigijus Šemeklis, iš Švedijos Ovansjo parapijos atvykę svečiai Ingrida ir Sven-Erikas Andersonai bei iš Klaipėdos - Leta ir Darius Vaitkevičiai, Dainius Ziedrys. Belaukiant šventės pradžios (svečiai iš Klaipėdos dėl prasto oro vėlavosi), Šilutės parapijos kunigas Remigijus Šemeklis, grodamas gitara,  kartu su vaikais giedojo giesmes. Jaunoji parapijietė Kornelija Tunaitytė džiugino savo bendraamžius grodama vagonėliais kalėdines giesmes ir J.S.Bacho kūrinius.

Vėliau vaikus linksmino Klaipėdos miesto bažnyčiai priklausantys Leta ir Darius Vaitkevičiai bei Dainius Ziedrys. Svečiai su „Sandoros“ globotiniais žaidė, giedojo, skaitė eilutes iš Biblijos, papasakojo istoriją apie tris egles, kurių svajones Dievas išpildė, tačiau kitaip, negu jos to norėjo. Jų troškimai sutapo su Dievo planais.

Pirmasis medis svajojo tapti skrynia, į kurią turėtų būti sutalpinti didžiuliai pasaulio turtai. Ši svajonė išsipildė, kuomet iš medžio buvo padarytos ėdžios, į kurias buvo įdėtas kūdikėlis Jėzus – didžiausias pasaulio turtas. Antros eglės svajonė buvo tapti prabangiu laivu. Ji išsipildė jam tapus mažyte valtele, kuria plaukė Jėzus su dvylika mokinių. Kilus audrai, Jėzus paliepė jūrai: „nutilk, nurimk“. Audra nurimo. Trečioji eglė svajojo būti visada žalia, augti ir amžinai visus džiuginti. Iš jos buvo padarytas kryžius. Iki šiol į kryžių žvelgia milijonai žmonių, jame atrasdami paguodą ir ramybę.

Su Šv. Kalėdomis sveikino ir dovanėles dalino atskubėjęs Kalėdų senelis, kuris suteikė daug džiaugsmo Sandoros vaikučiams. Gavę dovanėlių, vaikai atsidėkodami deklamavo kalėdinius eilėraštukus bei giedojo giesmeles, kurias išmokė „Šilutės Sandoros“ savanorė  Astra Kleinienė. Vaikams buvo sunku skirstytis į namus, nes jiems čia buvo miela ir smagu. Visi grįžo į savo namus pakilios nuotaikos ir pilni džiugių įspūdžių.

Daugiau nuotraukų…