Šilutės parapijos kunigo kalėdinis sveikinimas


Vėl švenčiame Kūčias ir Kalėdas. Tai – neeilinė šventė, nes prisimename nekasdienišką, legendomis apipintą įvykį – Jėzaus iš Nazareto gimimą. Turbūt teko girdėti neįprastų pasakojimų, panašių į tą, kuriame sakoma, kad Kūčių naktį prabyla gyvulėliai…

 

Ne visada, ne visiems kūdikio laukimas ir gimimas yra stebuklas. Jei būtų kitaip, nereikėtų „Vaikų namų“, „Gyvybės langelių“, „Globos namų“. Laukiantiems naujos gyvybės, kiekvieno kūdikio gimimas – vienas gražiausių gyvenimo stebuklų. Gyvename nuostabiame pasaulyje, kuriame kasdien gimsta labai daug stebuklų: nuo žiedo žydėjimo iki gyvybės gimimo.

Koks buvo Jėzaus gimimas? Jėzaus gyvybė prasidėjo neįprastai. Po angelo Gabrieliaus apsireiškimo jauna, dar netekėjusi, Mergelė Marija tapo nėščia. Apreiškimas apie užgimsiantį Atpirkėją ar neeilinis Mergelės tikėjimas (Lk 1,26-38) – menka paguoda, kuomet jauną, menkai pasirengusią savarankiškam gyvenimui, Mergelę užgriūva pražūtinga neapykantos, piktų žvilgsnių, piktdžiugiškų kalbų lavina… Gyvenant tarp negeranoriškų žmonių, gyvybiškai svarbus tapmpa tiek artimųjų, tiek draugų, tiek nepažįstamųjų palaikymas. Mergelė nebuvo atstumta. Ji neliko viena. Ji sulaukė padrąsinimo bei palaikymo iš savo sužadėtinio Juozapo (Mt 1,18-25; 2,13-23), giminaitės Elžbietos (Lk. 1,39-45), teisiojo Simeono (Lk 2,22-35), pranašės Onos (Lk. 2,36-38), Betliejaus apylinkių piemenėlių (Lk 2,8-20), ilgą kelią įveikusių Išminčių iš Rytų (Mt 2,1-12) ir daugybės kitų, Evangelijose neaprašytų, geros širdies žmonių. Jie savo žodžiais, dovanomis, buvimu kartu prisidėjo prie stebuklo gimimo. Mergelė visa, kas vyko su ja bei jos kūdikiu, priėmė giliai į širdį (Lk 2,19). Žmogiškas gerumas triumfavo. Gimus Jėzui, angelai užgiedojo: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“ (Lk 2,14)

Kūčios ir Kalėdos – laikas ir mums parodyti savo pagarbą Dievui, o vienas kitam – palinkėti ramybės, santarvės, gerumo ir taikos.

Sveikinu su mūsų Viešpaties Kristaus užgimimo švente!

 

Kun. Remigijus Šemeklis