Evangeliškos pamaldos Gargžduose

Gargždų katalikų bažnyčios koplyčioje
pradėtos laikyti pamaldos evangelikams liuteronams.
Artimiausios pamaldos Gargžduose planuojamos sausio 17 d. (sekm.) 14,00 val.

Daugiau informacijos suteiks kun. Liudvikas Fetingis
Tel. 8-680-90423.