Knygos pristatymas KU Teologijos katedroje

2010-03-04. Augsburgo konfesijos ir Apologijos pristatymas Telogijos katedros koplyčioje. (iš kairės) dr. Arūnas Baublys, kun. Saulius Juozaitis, red. Petras Kimbrys

Nuotraukoje: Augsburgo konfesijos ir Apologijos vertimo į lietuvių kalbą pristatymas Teologijos katedros koplyčioje. (Iš kairės) dr. Arūnas Baublys, kun. Saulius Juozaitis, red. Petras Kimbrys.

Kovo 4 d. Klaipėdos universiteto Teologijos katedroje vyko ilgai lauktas 2009 metais Kaune išleistos knygos „Augsburgo tikėjimo išpažinimas. Augsburgo išpažinimo apologija“ pristatymas, kurio data dėl objektyvių priežasčių buvo keletą kartų nukelta vėlesniam laikui. Katedros vedėjo dr. Arūno Baublio žodžiais, pristatymas vyko negausioje, bet šiltoje, kamerinėje aplinkoje Evangelijos koplyčioje.

Knygos vertimo ir leidybos subtilybėmis su teologijos katedros dėstytojais ir studentais pasidalino redaktorius Petras Kimbrys ir specialusis redaktorius kun. Saulius Juozaitis. Kalbėta buvo ne vien apie šio vertimo į lietuvių kalbą reikšmę evangelikams liuteronams, bet ir katalikų bei kitų protestantiškų bažnyčių teologams.

Atsakydami į auditorijos klausimus, redaktoriai pateikė įtikinamus paaiškinimus dėl knygoje naudojamos, kiek neįprastai skambančios, teologinės terminologijos. Didelę patirtį teologinės literatūros leidyboje turintis redaktorius Petras Kimbrys pasidalino kaip buvo pasirinkamos sąvokos ir apgailestavo, kad Lietuvoje vis dar trūksta universalių teologinių terminų žodynų. Lieka tik apgailestauti, kad šie paaiškinimai nėra atrandami knygoje pateikiamose išnašose…