“Šilutės Sandora” dovanojo pažintinę ekskursiją

Nuotraukoje: Šilutiškiai senjorai dalyvavę pažintinėje kelionėje.

   

Saulėtą rudens dieną, “Šilutės Sandora” dovanojo šilutiškiams senjorams pažintinę kelionę po Klaipėdos kraštą. Kelionės organizatorė – Sandoros pirmininkė Astrita Liepienė, rėmėjas – Franz Lausch iš Rostoko.

Kelionės metu buvo trumpai stabtelėta prie Verdainės ir Vyžių bažnyčių. Atidžiau buvo apžiūrėtos Plaškių, Rukų, Pagėgių, Vilkyškių, Žukų, Smalininkų, Jurbarko bažnyčios ir parapijoms priklausantys pastatai. Visose šiose parapijose šilutiškiai buvo šiltai sutikti, o Pagėgiuose, Ernos Vaišvilienės rūpesčiu, net pavaišinti kava ir pyragais. Kelionėje lydėjęs kun. Remigijus Šemeklis supažindino su kiekvienos iš šių parapijų istorija ir dabarties aktualijomis. Plaškių, Pagėgių, Vilkyškių ir Smalininkų bažnyčiose senjorai išklausė trumpas kunigo parengtas homilijas ir po kiekvienos jų sugiedojo giesmę. Gera nuotaika ir giesmė šilutiškius lydėjo visos kelionės metu.