Jaunimo pamaldos Šilalėje

Nuotraukoje: Šilutės parapijos konfirmantai prie Šilalės liuteronų bažnyčios.
Kartu su jaunimu nuotraukoje įsiamžino ir Šilalės parapijos pirmininkas Jurgis Juozapaitis (viduryje).

2010 m. lapkričio 20 dieną
Šilalės Jono Tartilavičiaus Batakiečio evangelikų liuteronų bažnyčioje
vyko jaunimo pamaldos.

Šilalė – reformacijos idėjų Žemaitijoje lopšys

Šilalėje pirmuosius evangeliškus pamokslus apie 1525 metus ėmė skelbti iš Batakių kilęs klebonas Jonas Tartilavičius.  Vėliau šis Šilalės kunigas dėl savo evangeliškų pamokslų ir pažiūrų buvo priverstas pasitraukti į Prūsiją, kur tapo pirmuoju Karaliaučiaus ir Isručio lietuviškų parapijų klebonu.

Liuteronų parapija Šilalėje įkurta tik XIX a. pradžioje 

Liuteronų parapija Šilalėje buvo įkurta daug vėliau, atsikėlus daugiau evangelikų tikybos darbininkų. Pradžioje metrikų knygas tvarkė katalikų kunigai. 1806 metais Šilalėje buvo pastatyta medinė evangelikų liuteronų bažnyčia, kurioje pamaldoms atvykdavo kunigai iš Tauragės.

1833 metais medinę bažnyčią sunaikino gaisras, bet 1836 metais jos vietoje jau stovėjo nauja medinė bažnyčia. Ji neišliko, kadangi praslinkus frontui, 1941 metų birželio 24 dieną ji buvo padegta. Netekusi bažnyčios parapija rinkdavosi namų pamaldoms Obelyne. Šilalės liuteronų bažnyčia buvo atstatyta tik 1991 metais , o 2006 m. jai buvo suteiktas Jono Tartilavičiaus-Batakiečio vardas.

Jaunimo pamaldos

Jaunimo pamaldoms Šilalėje vadovavo kun. Mindaugas Dikšaitis ir diak. Karolis Skausmenis iš Tauragės. Pamaldos vyko su Šv. Vakariene. Po visko antrame aukšte įrengtoje salėje buvo paruoštas kavos stalas.

Pamaldose dalyvavo jaunimas iš Šilalės, Tauragės ir Šilutės parapijų. Rūta Šulskienė Jaunimo Centro vardu dėkojo pamaldose apsilankiusiam jaunimui ir kvietė apsilankyti seminare Vilniuje.