“Maisto banko” akcijos rėmėjų susitikimas “Šilutės Sandoroje”

 

 Nuotrauka: “Pamario” laikraščio.

 Laima PUTRIUVIENĖ

Trečiadienį Šilutės „Sandoroje“ susitiko žmonės, kuriems ne tik širdį skauda dėl Lietuvos varguolių – savo labdaringa veikla jie rūpinasi, kad skurdžiau gyvenantieji nebadautų. Prie šios veiklos aktyviai prisidėjo ir šilutiškiai.

“Pamarys”, 2010-12-14, Skaityti straipsnį…

Gera valia pagrįsta veikla

Pirmasis labdaros ir paramos „Maisto banko“ veiklos savanoriu mūsų rajone pasisiūlė Eugenijus Skuodas. Birželio mėnesį į šią veiklą įsitraukė Šilutės daugiabučius administruojanti Šilutės butų ūkio bendrovė, padėjusi „Maisto banko“ savanoriams žengti mūsų rajone pirmuosius žingsnius.

„Turime kilnų tikslą prisidėti prie skurdo mažinimo, todėl  džiaugiamės, kad ir Šilutės butų ūkio bendrovė nedvejodama ėmėsi labdaringos veiklos. Lapkričio mėnesį suėjo vieneri metai, kai esame kartu su „Maisto banku“ Klaipėdoje. Dirbame specifinėje srityje, bet suprantame, kad mūsų klientai turi ir kitokių rūpesčių, todėl rūpinamės ne tik kiaurais stogais: esame iniciatyvos „Mūsų kiemas“ nariai, policijos rėmėjai. Dalyvavome ir „Maisto banko“ rudeninėje akcijoje, per 200 vienetų akcijoje surinktos labdaros atvežėme Šilutės „Sandoroje“ kasdien maitinamiems vaikams“, – sakė „City Service“ Klaipėdos padalinio vadovas Mindaugas Genys.

 „Maisto banko“ Klaipėdos skyriaus vadovė Loreta Danupienė pritaria, kad daugiabučius namus administruojančios įmonės indėlis labdaringo fondo plėtrai Šilutėje ypač ženklus. „Savarankiškai labdaros fondui įsikurti kuriame nors mieste yra problema, fondas tam neturi pajamų, jis palaikomas geros valios žmonių, be atlygio dirbančių savanorių. Nuomoti ar išlaikyti patalpas fondui būtų per brangu“.

Šilutės butų ūkio vadovas Aleksas Kvederis sakė mielai sutikę padėti „Maisto bankui“, jo atstovas Šilutėje Eugenijus Skuodas įsikūrė buvusiame įmonės juristo kabinete, jam sudaromos sąlygos naudotis biuro įranga, skiriama degalų maistui parvežti iš prekybos centro į įmonės duotas sandėliavimo patalpas.

„Ne tik gyvename po vienu stogu, mus sieja ir bendri tikslai – padėti tiems, kurie skursta.  Gruodžio 16 d. drauge su „Maisto banko“ savanoriais lankysime nepasiturinčias šeimas bei tuos, kurie patys negali ateiti pasiimti maisto produktų: yra neįgalūs ar senyvo amžiaus, vieniši. Jau gavome iš seniūnijų 87 šeimų sąrašą. Jiems į namus atnešime maisto, kurį aukojo geros valios šilutiškiai lapkričio 26-27 dienomis vykusioje „Maisto banko“ rudeninėje akcijoje. Gyvename po vienu stogu, siekiame tų pačių tikslų, turime padėti kuo galime“, – pasakojo Šilutės butų ūkio vadovas.

 

Kad neišmestų maisto

Atstovai iš „Maisto banko“ Klaipėdos padalinio sakė, kad akcijos, kai žmonės gali aukoti maisto produktų, taip prisidėdami prie skurdo mažinimo, – tik viena iš daugelio veiklų, kurias vykdo ši labdaringa organizacija. Pagrindinė jos užduotis – bendrauti su maisto gamintojais, surinkti ir padalyti skurstantiems tuos maisto produktus, kurie gali būti sunaikinti. Nors šalyje sunkmetis, vis randasi daug perteklinio maisto arba tokio, kuris netinkamas parduoti, bet tinkamas valgyti. Tokį maistą ir perskirsto „Maisto bankas“ – kiekvieną mėnesį Lietuvoje pamaitinama apie 60 tūkst. žmonių. 

„Mūsų misija – bendradarbiaujant su maisto gamintojais ir prekybininkais siekti, kad tinkamas vartoti maistas nebūtų išmetamas, bet pasiektų skurdžiai gyvenančiųjų šeimas“, – sakė „Maisto banko“ atstovai iš Klaipėdos, džiaugdamiesi, kad Šilutėje rado savanorių pagalbininkų – gausų nevyriausybinių organizacijų būrį. Padeda VšĮ psichoterapijos ir reabilitacijos centras „Gabrielius“, Šilutės neįgaliųjų draugija, dienos paslaugų centras, Šilutės „Caritas“, „Černobylio“ judėjimo Šilutės komitetas, Šilutės „Sandora“.

 

Aukoja ir nepasiturintieji

Pirmą kartą dalyvavę rudeninėje „Maisto banko“ akcijoje Šilutės savanoriai pastebėjo, kad aukojo net tie, kurie patys gyvena skurdžiai. Paradoksalu, tačiau sunkiai gyvenančius labiau supranta tie, kurie patys nėra turtuoliai: „20 metų dirbu socialinėje srityje, pažįstu daug šilutiškių, todėl ne vienam aukojusiam maisto produktus norėjosi pasakyti, juk patys gyvenate  ne pertekliuje“, – savo įspūdžiais iš vykusios akcijos pasidalijo Šilutės dienos paslaugų centro direktorė Onutė Klasauskienė.

„Maisto banko“ savanorių koordinatorius Vakarų Lietuvos regionui Raimondas Danupas pranešė, kad IKI prekybos centre (Dariaus ir Girėno g.) per dvi dienas suaukota maisto produktų ir higienos priemonių – 1726 vienetai, kurių vertė 5283 Lt. Jie bus išdalyti tame centre savanoriais dirbusiems Šilutės neįgaliųjų draugijos nariams.

IKI centre (Lietuvininkų g.) – 649 vienetai, jų vertė – 2004 Lt. Pastarosios prekės bus panaudotos psichoterapijos ir reabilitacijos centro „Gabrielius“ poreikiams.

Lietuvininkų g. 58 esančiame prekybos centre „Maxima“ suaukota 950 vienetų produktų už 2745 Lt, kurie atiteks čia dirbusiems Šilutės „Caritas“savanoriams, o kitame, Šojaus gatvėje esančiame centre – 844 vienetai (jų vertė – 2448 Lt) atiduoti Dienos paslaugų centrui ir judėjimo „Černobylis“ Šilutės komitetui.

 

Kas gali gauti paramos?

„Maisto banko“ paramą maisto produktais iš rudeninės akcijos gali gauti tie žmonės, kurių pajamos vienam šeimos asmeniui neviršija 600 litų (700 litų, jei šeimoje yra neįgaliųjų). 

Atstovė iš Klaipėdos sakė, kad gavo prašymą padėti Žemaičių Naumiestyje gyvenančiai daugiavaikei šeimai. „Mūsų akys krypsta ir į daugiavaikes šeimas bei tuos, kurie prarado darbą ir nepajėgia pragyventi, nes neturi sukaupę lėšų. Mūsų veikla nėra proginė, darbo valandų neskaičiuojame, mes kasdien rūpinamės tais, kurie stokoja maisto. „Maisto banko“ idėja ir paskirtis – ne eiti ir prašyti paramos, o kovoti su skurdu mažinant maisto švaistymą“, – sakė „Maisto banko“ atstovai iš Klaipėdos.