Choralų knyga pučiamiesiems

 

2011 m. vasario 20 d. (sekm.) 10,00 val. Šilutės M. Liuterio evangelikų liuteronų bažnyčioje pamaldų metu vyko choralų knygos pučiamiesiems pristatymas.

Knygai įžanginius žodžius parašė LELB vysk. Mindaugas Sabutis ir LEBMS pirmininkė Laura Matuzaitė-Kairienė. Knygą parengė Irena Šemeklienė, redagavo Dieter Frahm ir Andreas Altmann. Išleido Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga (2010 m.). Leidybą finansavo Vokietijos Saksonijos krašto misionieriška organizacija, Kurz šeima, Beahr iš Mussbach’o.

Pamaldų metu grojo jungtinis Šilutės (vad. Gražvydas Raila) ir Klaipėdos (vad. Audrius Zalcas) parapijų orkestras. Sveikinimo žodžius tarė Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos (LEBMS) atstovas, l.e. pirmininko pareigas Bronislovas Skirsgilas, bei Saksonijos krašto misionieriškos pučiamųjų instrumentų organizacijos koordinatorius Andreas Altmann. Pamaldoms vadovavo vysk. Mindaugas Sabutis. Liturgijoje dalyvavo kun. Remigijus Šemeklis (Šilutė) ir kun. Liudvikas Fetingis (Plikiai-Dovilai).

Po pamaldų parapijos salėje buvo dalinamasi įspūdžiais apie pamaldas, choralų knygą, surengtas darbinis posėdis, kurio metu buvo aptarti artėjančios Chorų šventės Šilutėje planai. Chorų šventė Šilutės M. Liuterio evangelikų liuteronų bažnyčioje vyks gegužės 28 d., Šilutės miesto 500-ojo jubiliejaus metu.

 Daugiau šventės nuotraukų…