Suaugusiųjų teologinio švietimo seminaras Šilutėje

Nuo 2011.04.30 suaugusiųjų seminaras

2011 m. balandžio 30 d. (šešt.) Šilutėje vyko šeštasis suaugusiųjų teologinio švietimo seminaras.

Seminarą Šilutės bažnyčios koplyčioje pradėjo kun. Jonas Liorančas pamaldomis pagal rytmetinių pamaldų liturgiją, vargonuojant Marijai Paliokaitei. Šeštajam suaugusiųjų teologinio švietimo seminarui Šilutėje temas buvo paruošę kun. Jonas Liorančas, kun. dr. Charles Evanson, kun. dr. Darius Petkūnas, kun. Mindaugas Dikšaitis.

Kitas seminaras numatytas gegužės 21 d. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Kelios seminaro nuotraukos.