Vaikų stovykla “Vanagiukai 2011″

A. Liepienės nuotr.

2011 m. liepos 18 dieną šalia Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčios startavo krikščioniška vaikų stovykla – “Vanagiukai 2011”. Stovyklos organizatoriai – kunigas Remigijus Šemeklis, “Šilutės Sandoros” pirmininkė Astrita Liepienė ir Šilutės parapijos diakonas Gediminas Kleinas. Stovyklos trukmė – penkios dienos.

 Reikia pastebėti, kad tai nėra dar viena nauja laisvalaikio praleidimo stovykla, kurių, akivaizdu, kiekvienais metais liuteronų bažnyčioje daugėja. Kasmetinė Šilutės parapijos ir “Šilutės Sandoros” organizuojama vaikų stovykla šiais metais buvo perkelta į Vanagus, kur stovyklautojus svetingai sutiko ir priėmė čia gyvenantys diak. Gediminas ir Astra Kleinai. Praėjusiais metais baigto remontuoti parapijos klebonijos pastato antrame aukšte buvo apgyvendinti stovyklos vadovai ir į stovyklą atvykusių 30 vaikų.

 Šių metų stovykloje buvo lietaus, bet dar daugiau – saulės ir šilumos. Buvo ramaus ir susikaupimo laiko, darant įvairius darbelius ir klausantis vakaro istorijų, bet dar daugiau – linksmo šėliojimo, žaidimų laistantis vandeniu ir sportuojant. Ilgam įsimins vadovų ir vaikų atsisveikinimo ašaros stovyklos uždarymo pamaldų metu, vakarai praleisti prie laužo, laužo ruošimas, piknikas, geri bei dėmesingi stovyklos vadovai.

 Nepamainomu pagalbininku šių metų stovykloje tapo Tauragės parapijos diakonas Karolis Skausmenis, kartu su savimi į stovyklą atsivežęs keturis vaikų namų globotinius. Stovyklos ūkine dalimi rūpinosi A. Liepienė, A. Kleinienė, diak. G. Kleinas, Vanagų parapijos pirmininkas M.  Sprogys. Stovyklos metu pamokėles ir pamaldėles bažnyčioje vedė kun. R. Šemeklis, diak. K. Skausmenis, diak. G. Kleinas. Virtuvei vadovavo Gražina Kleinaitė. Gražų jaunimo giesmių vakarą vaikams dovanojo Klaipėdos parapijos antrasis kunigas Romualdas Liachavičius, atvykęs trečiadienio vakarą su jaunimo ansambliu.

Stovyklos rėmėjai: Šilutės parapija, “Šilutės Sandora”.