Šilutės Sandorai – 20 metų

Nuotraukoje: Šilutės Sandoros darbuotojai ir vaikai.

Kviečiame sekmadienį (liepos 8 d.)
pamaldose paminėti 20 metų
“Šilutės Sandoros” įkūrimo sukaktį
.
Pamaldų metu giedos Sandoros vaikų grupė (vad. Irena Šemeklienė).
Pamaldų pradžia: 10.00 val.

Nuotraukoje: Šilutės Sandoros mergaičių ansamblis.