Pailsėjo evangelikų liuteronų parapijos vaikai

 

Praėjusią savaitę kelios dešimtys Šilutės evangelikų liuteronų parapijos šeimų vaikų ilsėjosi labdaros organizacijos “Sandora” ir kunigo Remigijaus Šemeklio organizuotoje vasaros poilsio stovykloje “Išmokime melstis”. Į stovyklą pakviesti ir 5 Angelikos Grikšienės šeimynos globotiniai.

Stovykla organizuojama jau nebe pirmus metus. Vaikai joje dalyvauja religinio turinio pamokėlėse, lanko įvairius būrelius, kuriuos veda vyresni parapijos jaunuoliai ir studentai. Šiemet stovyklautojai galėjo rinktis keramikos, dailės, muzikos, darbų, žurnalistikos ar kitus būrelius, žaidė aktyvius sportinius žaidimus. Vaikai tris kartus per dieną buvo maitinami, jiems dovanota saldumynų. Atvykusieji iš tolimesnių rajono kampelių čia ir miegojo.
“Sandoros” pirmininkė Astrita Liepienė ir kunigas R.Šemeklis sako, jog surengti stovyklą tokiam būriui vaikų būtų neįmanoma be geranoriškos rėmėjų pagalbos. Organizaciją nuolat remia JAV Ziono parapija, Vokietijos Emericho m. tikintieji ir kunigas Martin Bauer, Redeburgo m. evangelikų liuteronų bažnyčios tinkintieji ir jų aukas surinkusi Martina Miuler, Raceburgo m. diakoninė organizacija, Rostoko Gehlsdorfo parapijos gyventojai, Švedijos Ovansjo parapija, aukojo ir Šilutės parapijos tikintieji.

Vilija BUDRIKIENĖ

“Šilutės Naujienos”