Sakralinių giesmių šventė “Teskamba giesmės”

Gieda Šilutės ev. liut. parapijos jaunimo ansamblis. Nuotr. L. Putriuvienės.

2011 m. gruodžio 2 dieną Šilutėje vyko penktoji viso Šilutės rajono vaikų ir jaunimo sakralinių giesmių šventė „Teskamba giesmės“. Šventę Šilutės Naujosios apaštalų bažnyčios pastate organizavo mokytoja Lina Liakšienė kartu su Gardamo pagrindine mokykla.

Šio gražaus renginio ištakomis galima laikyti maždaug prieš maždaug dešimtmetį Gražinos Matulienės ir Šilutės kultūros ir pramogų centro organizuotą „Giesmių giesmelės“ šventę. Jos metu vyko geriausių atlikėjų bei kolektyvų paieškos ir dešimties geriausiųjų atranka. Galutiniame etape  šventė persikeldavo į nešildomą Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčią, kur pasirodydavo tik geriausiais pripažinti atlikėjai ir ansambliai. Vėliau ši iniciatyva nutrūko.

Prieš penkis metus „Giesmių giesmelė“ atgimė nauju pavadinimu – „Teskamba giesmės“. Ją ėmėsi organizuoti mokytoja Lina Liakšienė. Renginiui buvo pasirinkta šildoma Naujoji apaštalų bažnyčia.

Pasikeitė ne vien pavadinimas, šventės vieta ir organiztoriai, bet ir pati šventės koncepcija. Jos tikslas – nebėra konkursas ir geriausių atlikėjų atranka. Šiuo renginiu siekiama jaunimo tarpe populiarinti sakralinę muziką, formuoti pozityvų požiūrį į bažnyčią, sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui pasisemti tiek kultūrinės, tiek dvasinės, tiek sceninio pasirodymo patirties. Sudaroma galimybė vaikams ir jaunimui ne tik pamatyti, bet išgirsti pasisakant skirtingų krikščioniškų konfesijų dvasininkus.

Šių metų šventėje buvo įgyvendinta viena naujovė: ji buvo padalinta į dvi dalis. Pirmoje – iš pačio ankstyvo ryto rinkosi vaikų kolektyvai iš darželių ir pradinių mokyklų. Po vieną giesmę atliko 16 skirtingų kolektyvų. Po ilgokos pertraukos, kuri buvo reikalinga pasirengti vedėjams iš Vydūno gimnazijos Aušrai Agintaitei ir Andriui Baibekovui bei bažnyčios paruošimui, pasirodė dar 18 jaunimo kolektyvų.

Neskaitant žiūrovų ir svečių, atėjusių savo atžalas palaikyti tėvelių, vien registruotų atlikėjų buvo apie 300. Abu kartus bažnyčia buvo pilna. Dauguma dalyvių atstovavo įvairias Šilutės rajono švietimo įstaigas. Religines bendruomenes atstovavo tik du kolektyvai: Šilutės Naujosios apaštalų bažnyčios jaunimo ansamblis ir šių metų šventėje debiutavęs Šilutės evangelikų liuteronų parapijos merginų ansamblis, kuriam vadovauja Irena Šemeklienė.

Susirinkusiems pedagogams, vaikams ir jų tėvams sveikinimo žodžius tarė Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis, Naujosios apaštalų bažnyčios krašto evangelistas Antanas Blynas, Šilutės ev. liuteronų parapijos kunigas Remigijus Šemeklis, Gardamo pagrindinės mokyklos direktorė Regina Tamašauskienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Milukienė. Renginyje svečiavosi ir jaunimo giesmių klausėsi Naujosios Apaštalų bažnyčios krašto vyresnysis Andrej Andrijanov, mero pavaduotoja Stasė Skutulienė, administracijos direktorės pavaduotoja Dainora Butvydienė.

Nuotraukoje (pirmoje eilėje iš kairės į dešinę): Šilutės ev. liuteronų parapijos kunigas Remigijus Šemeklis, Naujosios Apaštalų bažnyčios krašto vyresnysis Andrej Andrijanov, Naujosios apaštalų bažnyčios krašto evangelistas Antanas Blynas, administracijos direktorės pavaduotoja Dainora Butvydienė, mero pavaduotoja Stasė Skutulienė, Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis, Švietimo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Milukienė.

***

Skambėjo giesmės, pleveno angelai
Pasak Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios kunigo Remigijaus Šemeklio, giesmė yra malda Evangelijos žodžiais perteikianti gyvenimo džiaugsmą. Jau tapo tradicija per adventą – susikaupimo ir apmąstymo metą – giedoti sakralines giesmes Šilutės naujoje apaštalų bažnyčioje. Šiemet vykusioje jubiliejinėje penktoje giesmių šventėje „Teskamba giesmės“ dalyvavo itin gausus būrys giesmininkų – net 37 kolektyvai, todėl šventės organizatoriai pirmą kartą šventę padalijo į dvi dalis: iki pietų giedojo mažieji, po pietų – vyresni. Į sakralinių giesmių šventę atvyko per 300 vaikų ir jaunuolių, netrūko ir klausytojų.
Pirmoji šventės dalis prasidėjo bendra giesme „Dievas stato namus“, kuri sujungė visus klausytojus, giesmininkus, mokytojais, garbingus svečius. Šventę vedę Vydūno gimnazijos moksleiviai Aušra ir Andrius prie altoriaus vieną po kito kvietė mažuosius giesmininkus iš Šilutės, Švėkšnos, Traksėdžių, Pašyšių, Žemaičių Naumiesčio, Usėnų ikimokyklinių ugdymo įstaigų, pradinių, pagrindinių mokyklų. Kiekvienam giedotojui organizatorių talkininkai dovanojo po angelą. Jų pleveno visoje bažnyčioje – tuo pasirūpino Gardamo pagrindinės mokyklos moksleiviai. Pirmoji dalis baigėsi bendra giesme „Dievui visad garbė“.
Antrosios dalies giesmininkus, klausytojus, svečius subūrė giesmė „Kiekviena diena“. Po giesmės susirinkusius sveikinęs meras V. Pozingis atviravo, kad ši šventė jam esanti mieliausia: giesmininkų nevertina komisijos, jie savo giesmėmis yra natūralūs, nuoširdūs, atviri. Artėjančių švenčių laukiantiems jis palinkėjo šiltų ir jaukių švenčių, o giesmės skambėtų ne tik bažnyčioje, bet ir giedotojų širdyse.
Antrosios dalies dalyvių lūpomis skambėjo giesmės, šlovinančios Kristų: „Eikit visi pas mane, kas sunkią gyvenimo naštą nešat“ giedojo vainutiškiai, „Šlovinkim, Dievo sūnus myli mus visus. Jei paklysi ir viltis užges, Viešpaties sargai tave namo parves“ , – 18 amžiaus giesme atsiliepė vienas gausiausių giesmininkų ansamblių iš Gardamo.
Šventės dalyvius sveikino ir naujosios apaštalų bažnyčios vadovas kunigas Antanas Blynas.

Laima PUTRIUVIENĖ, “Pamarys”
http://www.litera.lt/daugiau/2624

 ***

Nuvilnijo penktoji, jau tapusi tradicine, jubiliejinė Šilutės rajono vaikų ir mokinių sakralinių giesmių šventė – „Teskamba giesmės…“. Renginio organizatoriai: Lina Liakšienė ir Gardamo pagrindinė mokykla (direktorė Regina Tamašauskienė) pasistengė, kad ši šventė būtų kuo gražesnė. Tad, šiais metais sulaukė didelio būrio dalyvių ir svečių maldos namuose.

   Šventės ir festivaliai „Teskamba giesmės…“ visada žavėjo ir žavi savo polėkiu. Džiugu buvo matyti jaunimą šlovinant Viešpatį. Net pats pavadinimas verčia susimąstyti, jog kalbama apie dvasinį, sakralinį pasaulį. Apie žodį, sklindantį ne tik iš lūpų, bet iš sielos ir širdies. Kaip gera, gražu, bet kartu ir labai keista, matyti tokią „masę“ skirtingų žmonių vienoje vietoje, kuriuos vienija bendras tikslas – Jėzus.

   Jau tapo tradicija, kad kasmet artėjant Adventui – ikikalėdiniam laikotarpiui, susikaupimo, pasiruošimo Kristaus atėjimo į šį pasaulį šventei – Kalėdoms Šilutės Naujojoje apaštalų bažnyčioje penktą kartą skambėjo Šilutės rajono vaikų ir mokinių sakralinių giesmių šventė – „Teskamba giesmės…“.

   Prieš prasidedant Adventui, pasibaigdavo piemenėlių darbo sezonas. Jie atsisveikindavo su savo šeimininkais ir iškeliaudavo namo pailsėti, švęsti Kalėdų. Advento trukmė nevienoda. Jis prasideda ketvirtą sekmadienį prieš Kalėdas ir tęsiasi nuo 22 iki 27 dienų – iki Kūčių. Pas mus įprasta Advento pradžia laikyti lapkričio 30-ąją, Šv. Andriejaus dieną.

   Penktadienį, 2011 m. gruodžio 2 d., nuo pat ryto iki vakaro Šilutės Naujojoje apaštalų bažnyčioje skambėjo vaikų ir mokinių sakralinės giesmės.

   Jubiliejinė sakralinių giesmių šventė prasidėjo ryte (10 val.) bendra pradžios giesme „Dievas stato namus“. Ryte, kaip ir dera pirmoji skambėjo „Ryto malda“, kurią atliko Šilutės lopšelio darželio „Gintarėlis“ mažyliai (vad. Danguolė Čeliauskienė, Vitalija Petkutė). Vėliau, vieni po kitų prie altoriaus ėjo darželinukai ir pagrindinių mokyklų mokiniai. Kartu su tėveliais ir seneliais pasiklausyti sakralinių giemių: „Mažas esu vaikas“ (Šilutės l/d „Žibutė“, vad. Lina Vaičionienė), „A-a-a, Jėzuli“ (solistas Nojus, vad. Lina Liakšienė), „Baltas angelėlis“ (Šilutės l/d „Raudonkepuraitė“, vad. Lina Liakšienė), (Pašyšių pagrindinė mokykla, vad. Eurika Baužienė), „Kalėdų žvaigždelė“ (Pašyšių pagrindinė mokykla, vad. Eurika Baužienė), ”Vakaro giesmelė“ (Šilutės l/d „Ąžuoliukas“, vad. Audra Paulavičienė), „Kalėdinė žvaigždelė“ (Šilutės l/d „Pušelė“, vad. Irena Žėkienė“), „Kūdikėlis“ (Šilutės rajono vaikų Meno mokykla, vad. Virginija Marytė Podžeckienė), „Ryto malda“ (Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, vad. Ona Jurjonienė), „Kūdikelis“ (Traksėdžių pagrindinė mokykla, vad. Jonas Jurkšas), „Gimė Kristus“ (Šilutės pradinė mokykla, vad. Rasa Dulkienė), „Kalėdų žvaigždelė“ (Usėnų pagrindinė mokykla, vad. Zosė Židackienė), „Mes girdėjom angelus“ (Žemaičių Naumiesčio darželis-lopšelis, vad. Dalia Merkuševa), „Tu esi šviesa“ (Šilutės l/d „Žvaigždutė“, vad. Raimonda Mockuvienė), „Kalėdinė giesmė“ (Pamario pagrindinė mokykla, vad. Vita Bočkuvienė) ir „Į Betliejų“ (Žibų pradinė mokykla, vad. Raimonda Mockuvienė) klausėsi Šilutės Naujojoje apaštalų bažnyčios dvasininkas Antanas Blynas, Šilutės evangelikų liuteronų parapijos kunigas Remigijus Šemeklis bei Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Milukienė. Pirmoji jubiliejinės šventės „Teskamba giesmės…“ dalis finišavo bendra pabaigos giesme „Dievui visad garbė“.

   Po pietų (14 val.) į maldos namus vėl rinkosi vyresnių klasių mokiniai. Antroji dalis prasidėjo bendra pradžios giesme „Kiekviena diena“.

   Į antrąją šventės dalį buvo užsiregistravęs 21 kolektyvas: „Švelniai skamba“ (Vilkyčių pagrindinė mokykla, vad. Jolita Valutienė), „Baltas angelėlis“ (Degučių pagrindinė mokykla, vad. Dalia Merkuševa), „Aleliuja užgiedokim“ (Šilutės rajono vaikų Meno mokykla, solistė Aistė Beinorytė, vad. Gražina Liaudanskienė), „Sielos ramybė“ (Naujoji Apaštalų bažnyčia, vad. Lina Liakšienė), „Kas tas vaikelis“ (Juknaičių pagrindinė mokykla, vad. Jūratė Šukienė), „Visagalis Dieve Tėve“ (Šilutės M. Jankam pagrindinė mokykla, vad. Vida Liudienė), „Hei, Aleliuja“ (Gardamo pagrindinė mokykla, vad. Lina Liakšienė), „Kalėdų žvaigždelė” (Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, vad. Vidilija Aidukienė), „Toks didis ir šventas“ (Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla, vad. Vida Gončiarova), „Dievui visad garbė“ (Rusnės pagindinė mokykla, vad. Aušra Šlažienė), „Ave Maria“ (Šilutės Pirmoji gimnazija, solistė Rūta Kmitaitė, vad. Giedrė Pocienė), „Pakilk ir šviesk“, Pamario pagrindinė mokykla, vad. Vita Bočkuvienė), „Ryto maldoj“ (Katyčių vidurinė mokykla, vad. Dalia Kriščiūnienė), „Garbink sielą atpirkėją“ (Vainuto vidurinė mokykla, vad. Loreta Mieliulytė), „Jis iš dangaus atėjo“ (Šilutės evangelikų liuteronų parapija, vad. Irena Šemeklienė), „Paliesk mano sielą“ (Mamų ir dukrų mažasis vokalinis ansamblis, vad. Dalia Merkuševa), „Šventas jėzau, Tau dėkoju“ (Švėkšnos „Saulės”gimnazija, vad. Vidilija Aidukienė), „Savo žodžiu, Viešpatie“ (Šilutės Pirmoji gimnazija, vad. Giedrė Pocienė), „Ave Maria“ (Šilutės Vydūno gimnazija, vad. Gražina Matulienė), „Ryto varpai“ (Pamario pagrindinė mokykla, vad. Violeta Pociuvienė).

   „Džiaugiuosi – renginys šiemet vyko jau penktą kartą, taigi pirmasis jubiliejus. Abiejose dalyse buvo užsiregistravę 37 kolektyvai (I dalyje -16, o II dalyje – 21), tačiau šventėje nedalyvavo 3 iš II d., taigi viso šiemet buvo 34 kolektyvai.

   Pasiteisino mintis daryti šventę atskiru laiku mažiesiems ir didesniems, kadangi būtume nesutilpę bažnytėlėje. Pirmoje šventės dalyje dalyvių buvo pilna salė, o žiūrovų – salės galas ir balkonas, matėte pats – pačių mažiausių visuomet ateina pasiklausyti, palaikyti, jais pasidžiaugti ir mamytė, ir tėvelis, ir senelis – žodžiu, visa palaikymo komanda.

   Koncertuojant didiesiems dalyvių taip pat buvo pilna salė, deja, žiūrovų jau mažiau. Abiejose šventės dalyse dalyvavo Šilutės evangelikų liuteronų parapijos kunigas Remigijus Šemeklis, Naujosios Apaštalų bažnyčios dvasininkas Antanas Blynas, svečiavosi Naujosios Apaštalų bažnyčios krašto vyresnysis Andrej Andrijanov. Jau seniai jis norėjo atvykti į šį mūsų renginį, tačiau vis kas nors sukliudydavo. Labai džiaugiuosi, kad jis šiais metais atvyko, Dar tradiciškai apsilankė meras Virgilijus Pozingis, mero pavaduotoja Stasė Skutulienė, Administracijos direktorės pavaduotoja Dainora Butvydienė. Po renginio vyko trumpas jo aptarimas. Buvo išsakytos mintys, kad renginys, kuris apjungia beveik visas Šilutės rajono mokyklas, galėtų vykti savaitgalį, tuomet pasiklausyti gražių giesmių turėtų galimybę ir dirbantys miestelėnai, moksleiviai.

   Labai džiaugiuosi Vydūno gimnazistais ir jų mokytojais – mokytoja Vilma Zečienė, kuri paruošė renginio vedančiuosius Aušrą Agintaitę ir Andrių Baibekovą bei dar visą būrį gimnazistų su mokytoja, kurie talkino puošiant bažnyčią jau antradienį. Jie labai pagelbėjo šventės metu – šiais metais dėl kolektyvų sutikimo, registracijos, žiūrovų ir dalyvių priėmimo, paruošiamųjų darbų, tvarkos ir kt. neturėjau jokių rūpesčių – viską puikiai atliko gimnazistai. AČIŪ!

   Elektrinį pianiną, kuris labai reikalingas, kasmet paskolina Heide vokiečių kilmės gyventojų bendrija, padėka asmeniškai šios draugijos choro prezidentei poniai Aldonai Vilhelminai Petrošienei.

   Bendroms antros dalies giesmėms gitaromis akompanavo Gardamo pagrindinės mokyklos mokiniai Nanditas Bendžius, Akvilė Zagorskaitė, Donata Statkutė, Vainuto vidurinės mokyklos muzikos mokytoja Loreta Mieliulytė, aš pati grojau gitara, pianinu grojo Pamario pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja Vita Bočkuvienė. Tiesa, taip pat džiaugiuosi mergaitėmis: pradžios giesmei būgneliai grojo mergaitė iš Pirmosios gimnazijos, o pabaigos giesmei saksofonu mergaitė iš Pamario pagrindinės mokyklos.

   Ne aš viena organizuoju šį renginį, o ir Gardamo pagrindinė mokykla. Šiais metais labai daug kolegių muzikos mokytojų skambino ir klausė, ar nereikia kokios pagalbos, aš joms atsakydavau, kad nereikia, nes man padeda mokykla. AČIŪ! direktorei Reginai Tamošauskienei, pavaduotojai Rasai Žemailienei bei Gardamo mokyklos mokiniams.

   Džiaugiuosi kolektyvų pasirodymais, kasmet vadovai vis labiau pasistengia – siekia gražaus vokalo, ieško naujų akomponavimo formų. Pasistengia dėl sceninio įvaizdžio sukūrimo.

   Didžiausia problema – įgarsinimas, tai pastebėjo ir meras. Tokiam renginiui reikalinga speciali garso aparatūra, kurios nuomai, deja, projekto pinigų nepakanka. Ypač, kai šventė vyksta dviem dalimis – ryte ir popiet, o aparatūrą reikia paruošti keletą valandų prieš renginį, kad kolektyvai turėtų galimybę susipažinti su akustika, prasigiedoti, parepetuoti. Mero pasakymas teikia vilties, kad, gal būt, kitais metais vyksiančioje giesmių šventėje ir dalyviai, ir žiūrovai galės pasidžiaugti tikrai kokybišku garsu, aiškiai girdėti vedančiuosius, o kolektyvų vadovai jausis ramiai, žinodami, kad jų ilgo darbo vaisių nepagadins technika. Aš patenkinta renginiu“, – „Šilutės žinioms“ sakė šio renginio sumanytoja ir organizatorė Lina Liakšienė.

Edvardas Lukošius, 2011 m. gruodžio 5 d.
Šilutės žinios“