Netektys

ALEKSANDRAS KREICORIUS (91 m.)
m. 2012-01-12
Budėtuvės: sausio 13 d. (penkt.) 19,00 val.
Laidotuvės: sausio 14 d. (šešt.) 11,00 val.
Šilutės naujose kapinėse.