Suaugusių ir auksinė konfirmacija

 Nuotraukoje (iš kairės): Auksinė konfirmantė – Erika Matspreikšienė (Engelkytė), bei pirmą kartą priėmę Altoriaus Sakramentą – Edmundas Paplauskas ir Virginija Paplauskienė.

Sveikiname ir linkime būti tvirtiems Viešpatyje! Apaštalas Jonas moko: “Praeina pasaulis ir jo geismai, bet kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius” (I Jn. 2,17).