Kaip minėsime Šilutės parapijos įkūrimo 100 metų sukaktį?

 

Nuotraukoje: Krikščionių draugijos“(Christlische Gemeinschaft) pastatas Liepų gatvėje, kuriuo iki 1926 m. Šilutės parapija naudojosi kaip maldos namais.

Norisi pasidžiaugti, kad 2011 metais Šilutės parapija gana aktyviai įsijungė į Šilutės miesto šventinius renginius. Šilutei, mininčiai 500 metų įkūrimo jubiliejų, buvo suteiktas ir Lietuvos Kultūros sostinės titulas. Visus metus džiugino renginių gausa tiek mieste, tiek mūsų bažnyčioje, sutraukusi minias žmonių. Miesto šventės metu, Šilutės bažnyčioje įspūdingai nuskambėjo Muzikos Sandraugos organizuojama evangeliškų chorų giesmių šventė.

Renginių gausoje tikslingai „pametėme“ vieną bažnytinę sukaktį: Šilutės bažnyčios pastatymo 85 metų jubiliejų. Šią neteisybę pasižadame atitaisyti 2016 metais, kuomet minėsime bažnyčios pastatymo 90 metų sukaktį.

Visai neseniai paaiškėjo, kad jau dabar turime pradėti rimtai ruoštis kitai šventei  – Šilutės (Šilokarčemos) parapijos įkūrimo 100 metų jubiliejui. Parapija buvo įkurta 1913 metais. Tikslus mėnuo ir diena vis dar yra tikslinami.

Šilokarčemos parapija buvo sudaryta nuo Verdainės atskyrus 6 kaimus ir 3 dvarus. 1913 metais buvo pradėtos pildyti bažnytinės metrikų (krikšto, santuokų, laidotuvių) knygos. Parapijos archyve yra šių knygų kopijos, kurias esame gavę iš Vokietijos.

Vartant parapijoje kaupiamus archyvinius   dokumentus, galima stebėti kaip keičiasi parapijos gyvenimas.   Pavyzdžiui, yra išlikusi 1924 metais kunigo Theodoro Eicke ranka pildyta vizitacijos anketa. Joje nurodoma, kad tais metais Šilutės parapijai priklausė 5500 asmenų. Iš jų – 1500 lietuviškai kalbančių. Iš kunigo pateiktų duomenų matome, kad didesnė dalis parapijos buvo vokiečiai arba lankydavosi vokiškose pamaldose. Nuo laiko parudavusiame lape nurodoma, kad vizitacijos metu kunigui Eicke buvo suėję 43 metai, o kunigo tarnystei jis jau buvo atidavęs 14 gyvenimo metų. Gyveno parapijos namuose (klebonijoje) su žmona bei šešiais vaikais, kurių vyriausiam buvo 11, o jauniausiam – 2 metai. Kiekvieną sekmadienį laikydavo dvejas pamaldas: 9.30 val. pagrindinės pamaldos vykdavo vokiečių kalba, o 12.00 val. buvo laikomos antrosios pamaldos lietuviškai kalbantiems. Vizitacijos lape kunigas nurodo per metus pakrikštijęs 149, sutuokęs 32 poras, palaidojęs 60 parapijiečių. Skaičiai iškalbingai byloja apie pasikeitimus…

   Pasitinkant parapijai svarbią sukaktį, kunigui ir visai Šilutės parapijai tenkanti užduotis: sugalvoti, kaip įamžinsime šį jubiliejų? Laukiame jūsų pasiūlymų ir idėjų. Iš anksto dėkojame!