Visuotinio 2011 m. surašymo duomenys

 2011 metų surašymo metu gyventojai save priskyrė net 59 religinėms bendruomenėms (2001 – tik 28).

Romos katalikų bažnyčiai save priskyrė 77,3 proc. (2 350 478).
Stačiatikių (ortodoksų) – 4,1 proc. (125 189).
Sentikių – 0,8 proc. (23 330).
Evangelikų liuteronų – 0,6 proc. (18 376).
Evangelikų reformatų – 0,2 proc. (6 731).

Galima pasidžiaugti, kad nežiūrint didelio emigracijos masto, liuteronų bažnyčia, lyginant su 2001 m. statistikos duomenimis, sumažėjo labai nežymiai.