Diakono įšventinimas Šilutėje

Nuotraukoje (iš kairės): diak. R. Dokšas, kun. R. Moras, diak. J. Mišeikis, vysk. M. Sabutis, kun. R. Šemeklis.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčią turi naują diakoną – Juozą Mišeikį. Įšventinimo diakono tarnystei pamaldos vyko 2007 rugpjūčio 18 d. 12 val. Šilutėje. plačiau…

BIOGRAFIJA
Juozas Mišeikis gimė 1984 m. birželio 29 d. Tauragėje. Juozo ir Emos Mišeikių šeimoje jis – jauniausias ketvirtas vaikas.Tų pačių metų lapkričio 6 d. vysk. Jono Viktoro Kalvano buvo pakrikštytas M. Mažvydo Tauragės ev. liuteronų bažnyčioje.Vysk. Jono Kalvano (Jr.) buvo 1998 m. birželio 21 d. konfirmuotas Tauragėje. Baigęs Tauragės „Versmės“ gimnaziją, 2003 m. įstojo į KU Evangeliškos teologijos katedrą. Teologijos mokslus baigė 2007 m. pavasarį. Studijų metu praktiką atliko gimtojoje Tauragės parapijoje, o vėliau – Klaipėdos ir Šilutės parapijose.