Kalėdinis parapijos kunigo sveikinimas

undefined

Jiems esant Betliejuje, prisiartino metas gimdyti, ir Marija pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. (Evangelija pagal Luką 2,6-7)

 Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

daugeliui net nereikia priminti, kad krikščioniškam pasauliui Kalėdos yra Kristaus užgimimo šventė. Tačiau yra vienas dalykas, kurį norisi vėl ir vėl prisiminti: skurdą bei vargingą aplinką, kurioje gimė Kristus. Pirmosios Kalėdos – geriausias įrodymas, kad net pačiomis vargingiausiomis sąlygomis gali užgimti nuostabūs ir viltingi, pasaulį keičiantys dalykai.

Nors Jėzus gimė tvartelyje, jis yra tas, kurio mokymas labiausiai pakeitė pasaulį. Nors Jėzus gimė tvartelyje, jis yra tas, kuris sutaikė nuodėmingą žmogų su Dievu. Nors Jėzus gimė tvartelyje, jis yra tas, kurio dėka ramiai laukiame pažadėtojo išganymo. Visa tai yra vieno, tvartelyje užgimusio kūdikėlio Jėzaus Kristaus nuopelnas.

Kodėl Jėzus gimė tvartelyje? Evangelijoje pagal Luką yra sakoma, kad visi buvo tokie užsiėmę pasiruošimais, kasdieniniais rūpesčiais, kad šiam kūdikiui neatsirado jokios kitos vietos, kaip tik gimti tvartelyje. Apie šį gimimą yra giedama:

Nebuvo miestelyje vietos kitos,
Nebuvo tvartely lovelės minkštos,
Tik ėdžios ir šienas, bet džiaugias tėvai,
O kūdikis gimęs ten miega saldžiai.
(Giesmių vainikas 307,1.)

Kodėl Jėzus turėjo gimti tvartelyje? Gal todėl, kad šis pasaulis Dievui, žvelgiančiam iš Aukštybių, primena „tvartelį“? Jeigu ir taip, tai Dievas taip pamilo šį „pasaulio tvartelį“ ir jame gyvenančius žmones, kad Atpirkėjui nebuvo gėda ir žema gimti tvartelyje.

Pasaulyje yra daug tokių vietų, kuriose pilna skurdo, vargo, pažeminimų, iš kurių nieko gero nelaukiame, bet ir ten, mūsų nuostabai, gimsta gerumas, kantrybė, įvairiausi talentai. Panašiai nutiko ir su Kristaus gimimu. Kas galėjo patikėti, kad Betliejaus ėdžiose gulintis atvykėlių iš Nazareto kūdikis yra žadėtasis Mesijas ir Atpirkėjas?

Kodėl mūsų Viešpats ir Atpirkėjas turėjo gimti tvartelyje? Gal todėl, kad nežiūrint to, kokios geros nuomonės būtume apie save, dažnai pasielgiame neprotingai ar neapgalvotai, pasiduodame geismams ar gyvuliškiems instinktams? Vieni – nuolatos stumdosi ieškodami sau patogesnės vietos, visomis jėgomis kovodami už savo gerbūvį. Kiti – beviltiškai trypčioje vietoje, gulasi ir keliasi nosį riečiančioje nuodėmės smarvėje. Treti – pasitenkina mažais, kasdieniškais dalykais, buitiniais rūpesčiais ir neieško aukštesnių dalykų, nesistengia tapti turtingais pas Dievą.

Šventu užgimimu tokioje nešventoje vietoje Viešpats primena, kad esame Jam brangūs, esame mylimi ir labai laukiami Danguje. Jis, kaip Gerasis Ganytojas, nuves mus, savąsias aveles, į žaliasias lankas ir pagirdys atpirkimu. Ėdžiose paguldytas šventas kūdikis, šalia jo budintys mylintys tėvai, tvartelį paverčia šventesne vieta už daugelį puošniausių namų, kuriuose nėra santarvės ar meilės. Per tikėjimą, užgimdamas širdies tvartelyje, Kristus ją paverčia geresne ir šventesne vieta. Be Kristaus – tokios brangios ir būtinos mums Dievo dovanos –  Dievas taip dosniai nelaimintų mūsų malone po malonės, apie kurias giedame Kalėdų giesmėse, tardami:

Tyli naktis, šventa naktis!
Pildos dieviška mintis:
Viešpats, tapęs mažu vaikeliu,
Žada sieloms malonių gausių
Savo šventu gimimu.
(Krikščioniškos giesmės 23,2 )

Kalėdų naktį suskambus šios giesmės žodžiams, net aršiausi priešai sudėdavo ginklus, nes Kristus užgimė tvartelyje, kad šį pasaulį padarytų viltingesne vieta, o mus – geresniais žmonėmis. Linkiu, kad ir jūs šias Kalėdas sutiktumėte taikoje ir ramybėje, brangių žmonių apsuptyje!

Palaimintų ir viltingų Kalėdų bei Naujų 2013 Viešpaties malonės metų!

Kristuje,
Kunigas Remigijus Šemeklis
Pagėgių, Rukų, Šilutės ir Vanagų ev. liuteronų parapijų klebonas