Ekumeninės pamaldos Šilutėje

2013 sausio 23 d. (treč.) 15.30 val. Šilutės šv. Kryžiaus bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos. Pamaldų metu giedojo jungtinis katalikų ir liuteronų parapijų choras. Už krikščionių vienybę meldėsi dekanas kun. Stasys Toleikis (Šilutės šv. Kryžiaus parapija), kun. Kęstutis Motiejaitis (Šilutės šv. Kryžiaus parapija) ir kun. Remigijus Šemeklis (Šilutės M. Liuterio ev. liuteronų parapija). Džiugu, kad į šias ekumenines pamaldas susirinko pilna bažnyčia tikinčiųjų, priklausančių tiek Romos katalikų, tiek  evangelikų bažnyčioms.

Taip pat skaitykite „Lietuvos evangelikų kelias“, 2008 Nr.1apie vienas iš pirmųjų ekumenines pamaldas kartu su katalikų ir ortodoksų bažnyčių dvasininkais Lietuvoje, kurios vyko Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje 1965 m. [religija.lt]