Vaikų stovykla

Stovyklos “Mozė faraonų šalyje” dalyviai.

2013 m. kovo 25 – 28 dienomis Šilutės ev. liut. parapijos namai virto Biblijos mokyklėle. Joje smagiai leisti atostogas ir pažinti šv. Raštą buvo kviečiami vaikai nuo 6 iki 12 m. amžiaus. Panaši vasaros stovykla, kurios pavadinimas “Mozė faraonų šalyje”, praėjusiais metais vyko Klaipėdos parapijoje.

Šilutėje susirinko 11 vaikų grupė. Vaikus mokė Klaipėdoje gyvenanti misionierė iš Vokietijos Rahel Dreher. Ji pasirūpino dekoracijomis, kad stovyklautojai pasijaustų tarsi Egipte.

R. Dreher turėjo nedidelį pagalbininkų būrelį. Daryti įvairius darbelius biblinėmis temomis vaikams padėjo Marta Karaliutė (Klaipėda),  diak. Gediminas ir Astra Kleinai (Vanagai), sekmadieninės mokyklos mokytoja Jūratė Pancerova (Šilutė). Ryto pamaldėlėse giedoti ir melstis vaikus mokė kun. Remigijus Šemeklis. Judrūs žaidimai ir viktorina – diak. G. Kleino pareiga. Stovyklos metu buvo sukurtas bei nufilmuotas vaidinimas „Mozė faraonų šalyje“. Gražiausias stovyklos akimirkas įamžintas nuotraukose, dar ilgai bus galima prisiminti parapijos namuose įrengtuose stenduose.

Šilutės parapijos vardu dėkojame visiems vadovams, ypatingai – Rahel Dreher, o vaikų lauksime sekmadieninėje mokyklėlėje!