Konfirmacijos pamaldos Švedijoje

Gegužės 25-28 d. per Sekmines LEBMS jaunimo choro „Cantate Domino“ nariai ir keli Šilutės liuteronų parapijos nariai dalyvavo Švedijoje Ovansjö parapijoje vykusioje konfirmacijos šventėje. Tokiu būdu jau ne pirmus metus bandome palaikyti draugiškus ryšius tarp Švedijos liuteronų bažnyčiai priklausančios Ovansjö parapijos ir Lietuvos ev. liut. bažnyčiai priklausančios Šilutės parapijos.