Velykų ryto pusryčiai

Šv. Velykų rytas Šilutės ev. liuteronų parapijoje prasidėjo Velykų pusryčiais (8.00 val. ryto). Velykų giesmė, malda bei šventiškas stalas sukūrė ypatingai pakilią nuotaiką.

Nuoširdžiai dėkojame “Šilutės Sandoros” pirmininkei Astritai Liepienei ir moterims ruošusioms šventinį stalą. Velykinių dekoracijų bei rašiklių su šv. Rašto citatomis dovanojo Erna Dreyszas.