Šilutės parapijos naujienos Nr 2 (5)

Leidinys dalinamas nemokamai po pamaldų.