Pamaldos su svečiais iš tarptautinės kunigų konferencijos Šilutėje

Evangelikai liuteronai į Šventąjį raštą gilinasi Šilutėje

Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios bendruomenė sulaukė svečių iš Latvijos, Estijos, Vokietijos. Evangelikų liuteronų labdaros organizacijos “Šilutės sandora” pasitarimų salėje tris dienas vyks seminaras, į kurį pakviesti bendradarbiaujančių bažnyčių parapijų atstovai.

Vienas iš seminaro Šilutėje organizatorių kunigas Mindaugas Žilinskis pristatė Šiaurės Elbės evangelikų liuteronų bažnyčios atsakingą už ryšius su bažnyčiomis Baltijos šalyse kunigą Folkerį Tydemaną (Volker Thiedemann).
Apie renginį svečias iš Vokietijos papasakojo: “Toks seminaras Baltijos šalių atstovams pirmą kartą surengtas Vokietijoje prieš ketverius metus. Seminarai kasmet vyksta vis kitoje šalyje. Kaip ir pirmą kartą, į seminarą Šilutėje pakviesti evangelikų liuteronų bažnyčių atstovai iš Latvijos, Estijos ir Vokietijos. Šių metų seminaro tikslas – pažinti ir augti, gilinantis į Šventojo rašto žodžius. Įsiklausydami į Šventojo rašto Rūtos knygą seminare kalbame apie tai, kad nesvarbu, kokios esame tautybės, kur gyvename, svarbiausia, kad mūsų tikėjimas būtų pagrįstas Dievo žodžiu. Visų Baltijos šalių žmonės gyvena Europoje. Visi joje vykstantys pokyčiai mus paliečia, norime dalytis savo patyrimu, kaip išsaugoti tikėjimą ir nenutolti nuo Dievo sudėtingose gyvenimo situacijose”.
Po trijų dienų bendrystės seminaro dalyviai susipažins su nepakartojama Neringos gamta, aplankys Klaipėdą ir kai kurias Lietuvos evangelikų liuteronų parapijas.

Laima PUTRIUVIENĖ
“Pamarys” 2007-10-05

Nuotraukoje: kun. Gabriele Borger (Hamburg), kun. Viesturs Pavasars (Ryga), kun. Remigijus Šemeklis ir diak. Juozas Mišeikis (Šilutė) po sekmadieninių pamaldų.

Nuotraukoje: Mažasis Mantas po krikšto ramiai išbuvęs visas šventines net dvi valandas trukusias pamaldas.