Šilutės senosios evangelikų kapinės

Nuotraukoje: Šilutės senųjų evangelikų kapinių koplyčia, 2013 m. balandis.

Nuo XVI amžiaus Verdainės parapijiečiai dažniausiai buvo laidojami bažnyčios šventoriuje esančiose kapinaitėse, o labiau nusipelnę – Verdainės bažnyčioje. Tokio tipo kapinės vis dar yra išlikusios Rusnės bažnyčios šventoriuje. Vėliau buvo priimti nuostatai, kad kapinės turi būti įrengtos atokiau nuo gyvenamųjų vietų. Dėl šios priežasties apie 1832 m.  buvo atidarytos naujosios Verdainės evangelikų kapinės. 1860 m. netoliese buvo įsteigtos katalikų kapinės (dabar – senosios Šilutės kapinės), o apie 1870 m. – žydų kapinės. Tikėtina, kad iki 1860 m., evangelikų kapinėse buvo laidojami ir katalikai.

Pasiturintys gyventojai naujose kapinėse įsirengė šeimos kapavietes su laidojimo rūsiais, jas aptvėrė metalinėmis tvorelėmis. Palaidojimo vietą arba kapavietę, dažniausiai žymėdavo kaltais arba lietais kryžiais. Istoriko D. Barasos pateikiamais duomenimis, 1898 m. kapinės buvo aptvertos metaline tvora, o 1907 m.* – pastatyta mūrinė šarvojimo koplyčia.

Po 1945 m. kapinės buvo sistemingai naikinamos, siekiant ištrinti „vokišką“ arba krikščionišką paveldą, kol 1962 m. buvo nuspręsta jas  uždaryti.

Nuotraukoje: Kapinėse iki šiol girtuokliaujama, paliekamos šiukšlės, laužomi paminklai. Į klausimą “Ar taip tinka elgtis kapinėse?” dažnai duodamas chamiškas atsakymas: “o ką tu mums padarysi?”, 2013 m. balandis

1967 m. buvo remontuojama kapinių koplyčia, siekiant pritaikyti  ją  šarvojimo   reikmėms.  Remonto metu buvo šalinami visi krikščioniški įrašai ir simboliai…

Lietuvai atgavus nepriklausomybę kilo didžiulis susidomėjimas dvasine ir kultūrine praeitimi, buvo kuriami planai atkurti vertingiausius Klaipėdos krašto paveldo objektus. Susidomėta buvo ir Šilutės evangelikų kapinėmis.

1989 m. buvo parengtas senųjų Šilutės kapinių tvarkymo projektas, o 1995 m. atlikti detalūs tyrimai, tačiau projektas liko neįgyvendintas. Apie šių dokumentų egzistavimą besikeičiantiems Šilutės r. savivaldybės vadovams vis primena „Šilutės gražinimo draugija“.

Kapinių koplyčia iki remonto. Nuotrauka daryta 2008 m.

Nesulaukdami, kol bus patvirtintas kapinių išsaugojimo ir atkūrimo projektas, draugijos nariai ėmėsi realių kapinių tvarkymo darbų. 2009 m. inicijavo griūvančio kapinių koplyčios stogo remonto darbus. Juos finansavo Šilutės r. savivaldybė. Pakeitus stogą, darbai sustojo. 2012 m. koplyčios vidaus remonto darbus apmokėti pasisiūlė Beverstedto (Vokietija) gyventojai. Šį pavasarį planuojama pabaigti šiuos darbus. Šiuo metu derinami tolimesni kapinių tvarkymo etapai.

„Šilutės gražinimo draugija“ siekia, kad kapinės būtų aptvertos ir prižiūrimos, iš gatvės pusės įrengtas apšvietimas, atstatyti pagrindiniai kapinių vartai, atkurta bei išryškinta želdinių struktūra, sutvarkyti takai bei Šilutę garsinusių šeimų kapavietės.

Nuotraukoje: kapinių vaizdas, 2013 m. balandis.

Suremontuotos kapinių koplyčios atidarymo ir pašventinimo šventė vyks miesto šventės metu gegužės 25 d. (šešt.) 15.00 val. Čia veiks Šilutės muziejaus parengta ekspozicija.

„Parapijos Naujienos“ 2013 m. Nr 2 (5)

 * 1911 m. ėjusiame „Evangelisches Gemeindeblatt für das Kirchspiel Werden“ leidinėlyje teigiama, kad kapinių koplyčios pašventinimo šventė įvyko 1910 m. lapkričio 27 dieną, I Advento sekmadienį.