Jaunimo diena Šilutėje


2013 m. gegužės 9 d. (ketv.), Kristaus Dangun žengimo šventės dieną, Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje buvo organizuojama Jaunimo diena.

Jaunimo diena prasidėjo stalo paruošimu ir bendru darbu. Giesmė pasitarnavo kaip įvadas į bendravimo ir pamokėlės laiką. Jos tema – buvimas Jėzaus mokiniu.

Po bendro darbo ir pamokėlės, vyko kaip ir buvo suplanuota jaunimo pamaldos, kurių metu grojo ir giedojo Klaipėdos ev. liut. parapijos jaunimo ansamblis. Pamaldų metu buvo meldžiamasi už vaikus ir jaunimą.

Galima tik apgailestauti, kad renginyje ir pamaldose dalyvavo tik negausus jaunimo būrelis.