Pamaldos Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje

07-06-03_post_pamaldos_pict7928.JPG
Nuotraukoje: kun. R. Moras (Klaipėda), kun. R. Mikalauskas (Biržai) ir kun. R. Šemeklis (Šilutė).

Chorų šventės metu Biržuose Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia paminėjo svarbią sukaktį – 450 metų nuo pirmojo Sinodo jubiliejų. Sekmadienį Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vykusiose pamaldose kartu su gen. superintendentu Rimu Mikalausku ir diak. Sigita Švambariene, dalyvavo ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiai atstovaujantys kun. Reincholdas Moras (Klaipėda) ir kun. Remigijus Šemeklis (Šilutė). Pamaldose lankėsi kun. iš Šiaurės Elbės liuteronų bažnyčios Vokietijoje kun. Volker Thiedemann.

Kun. R. Moras, kuris Biržuose kunigavo 10 metų, pasakė buvusiai parapijai sveikinimo žodį, o kun. R. Šemeklis – Trejybės sekmadieniui pritaikytą pamokslą.