Bažnytinės muzikos vakaras Reformacijos šventei paminėti

 Edita Vaškaitytė

LEK Nr. 11

Spalio 30 dieną Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko koncertas, skirtas paminėti Reformacijos 490 metų jubiliejui. Koncerte giedojo Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos (LEBMS) jaunimo choras „Cantate Domino“ (vadovė Laura Matuzaitė), jungtinis Šilutės, Pagėgių bei Žemaičių Naumiesčio parapijų choras (vadovai Valteris Matulis, Evelina Norkienė, Birutė Vitonienė), Šilutės evangelikų liuteronų parapijos merginų ansamblis (vadovė Edita Vaškaitytė). Koncerto metu buvo atlikta programa, kurią minėti chorai drauge atliko Vokietijoje, Lipės krašte spalio 16-22 dienomis.Nepaisant tamsaus ir vėlyvo vakaro, į Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčią susirinko nemažas būrys muzikos mylėtojų, smalsuolių bei parapijiečių, kurie uoliai po kiekvienos giesmės plojo dėkodami choristams už nuoširdžią giesmę. Susirinkę klausytojai taip pat buvo pakviesti pagiedoti drauge keletą bendrų giesmių.

Koncertas truko apie pusantros valandos. Šiek tiek sušalę, tačiau besišypsantys, klausytojai ir choristai po koncerto šildėsi „Šilutės Sandoros“ salėje.

Nuotraukoje: gieda jungtinis Pagėgių, Šilutės ir Žemaičių Naumiesčio ev. liut. parapijų choras. Diriguoja V. Matulis.

Nuotraukoje: groja pučiamųjų orkestas. Vadovė I. Tumelionytė.

Nuotraukoje: gieda Šilutės ev. liut. parapijos merginų ansamblis. Vadovė E. Vaškaitytė.

Kunigo kalba, sakyta paminint Reformacijos 490 m. jubiliejų.