Lietuvoje žuvusių britų ir amerikiečių karių pagerbimas

kun. Remigijus Šemeklis

Nuotraukoje: britų jūreivių pagerbimo pamaldos Klaipėdoje.

Kiekvieną rudenį, sekmadienį prieš lapkričio 11 d., amerikiečiai ir britai padėdami gėles bei sukalbėdami maldą prisimena savo tautiečius žuvusius atliekant pareigą tėvynei. Po abiejų pasaulinių karų, tokių palaidojimo vietų galima atrasti ne vienoje šalyje.

Šiemet gėlių vainikai buvo padėti ant britų karių kapų Klaipėdoje Vitės kapinėse bei Macikuose (Šilutės r.).

Nuotraukoje: trimito garsais ir tylos minute pagerbiami atlikdami pareigą tėvynei žuvę kariai.

Vitės kapinėse yra palaidoti du Didžiosios Britanijos kariai – A. Bunting ir J. W. Crockson, žuvę 1917 ir 1918 metais. Macikų lagerio kapinėse palaidoti lageryje per karą mirę trys amerikiečių lakūnai: seržantai George B. Walker, Walter Nies ir William F. Teaff. Jie čia kalėjo nuo 1943 m. rugsėjo iki 1944 m. liepos. Bandant pabėgti, vienas JAV lakūnas buvo nušautas, kitas žuvo nuo atsitiktinės kulkos, o trečias mirė pakirstas sunkios ligos. Tiksli karių palaidojimo vieta nėra žinoma nežinoma, nes kaip prisimena šilutiškiai, valdžios planuose buvo sunaikinti kapines ir buvusį lagerį…

Nuotraukoje: JAV ambasadorius Lietuvoje John A. Cloud lankėsi Macikuose.

Nepriklausomybės metu buvo pastatyti pamiklai čia palaidotiems amerikiečių ir vokiečių kariams, nukankintiems politiniams lenkų, lietuvių ir rusų kaliniams. Lietuvos kariuomenės atstovai padėjo gėles prie paminklo šiame lageryje sovietmečiu nukankintiems tautiečiams.

Klaipėdoje Vitės kapinėse ceremonijoje dalyvavo Jungtinės Karalystės ambasadorius, JK garbės konsulas Klaipėdoje Mark Uribe, JK gynybos atašė pulk. leitenantas Lindsay Wilson, gynybos atašė sekretorius Del Sharples. Atminimo pamaldas anglų kalba laikė liuteronų kunigas R. Šemeklis.

Minėjime Macikuose dalyvavo krašto apsaugos viceministras Antanas Valys, JAV ambasadorius Lietuvai John Cloud, krašto apsaugos ministerijos ir KJP atstovai, Šilutės meras Virgilijus Pozingis, KJP Štabo kuopos garbės sargyba, Klaipėdos KP karo kapelionas ir kiti svečiai. Po ceremonijos, Šilutės muziejaus direktorė Roza Šikšnienė svečiams parodė Macikų lagerio karceryje įrengtą muziejų ir jame esančius eksponatus.

Lietuvos Evangelikų Kelias, Nr. 12