Šeimos diena bažnyčioje

2013 m. gegužės 15 d. pavakarę lopšelio-darželio “Pušelė” darbuotojai su vaikais ir jų tėveliais, kad Šilutės bažnyčioje paminėtų Tarptautinę šeimos dieną. Jos metu vaikai savo mamytėms ir tėveliams deklamavo išmoktas eiles ir giedojo giesmeles. Vaikus ir programėlę “Ačiū Dievui ir saulytei, ir tėveliui, ir mamytei“ paruošė muzikos mokytoja Irena Žėkienė.

Susirinkusius pasveikino lopšelio-darželio direktorė Virginija Čėsnienė.

Vakaro siurprizas – kelios giesmės, kurias pritariant gitara grojo kun. Remigijus Šemeklis.

Sekmadienį – turėjo vykti Sekminių šventės pamaldos. Renginiui einant link pabaigos, vaikai atsineštais ir su tėvelių pagalba pasigamintais paukšteliais papuošė berželį. Liuteronų tradicijoje išsprogusiais berželiais Sekminėms išpuošiamos bažnyčios.

Šventės pabaigoje kunigas pasimeldė už vaikus, jų auklėtojus ir tėvelius, bei palaimino visus susirinkusius bažnyčioje paminėti šeimos dieną.